Wat levert mij dit op?

Meerwaarde voor werkgevers en werknemers met problemen

Ben je werkgever of werknemer?

Werkgever


Werknemer


Meerwaarde voor werkgevers met problemen

Voor werkgevers met problemen zit de meerwaarde van onze samenwerking onder meer in de hulp die wij kunnen bieden in de volgende situaties:

Je wilt een werknemer ontslaan

Als werkgever ben je soms genoodzaakt een werknemer te ontslaan.


Uiteraard voorkom je dat het liefste, maar soms is er geen ontkomen aan. De werknemer loopt bijvoorbeeld de kantjes ervan af. De werknemer bezorgt je meer hoofdpijn dan omzet. Er is niet genoeg werk meer voor de werknemer. Er kunnen allerlei redenen voor zijn. Verder gaan is gewoon geen optie. Dat heb je inmiddels al verschillende keren geprobeerd, maar het werkt echt niet. Ontslag is nog de enige optie.


Dan is het heel fijn als je daarbij begeleid kunt worden door specialisten, die zich hier op dagelijkse basis mee bezighouden. Die je kunnen helpen om het goed af te ronden, zodat je weer verder kunt met zaken, die energie geven in plaats van energie kosten.


Wij hebben hier meer dan 20 jaar ervaring mee en helpen je hier graag bij.


Bel ons voor een vrijblijvend en gratis intake gesprek, waarin we samen bekijken hoe wij jou verder kunnen helpen.

Een werknemer is ziek

Als werkgever kun je geconfronteerd worden met een arbeidsongeschikte werknemer.


Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, is dat uiteraard heel vervelend voor de werknemer zelf. Maar ook voor jou als werkgever is dat bijzonder vervelend. Je zult de werknemer immers salaris moeten blijven betalen zonder dat daar werkzaamheden tegenover staan. Je moet regelen dat iemand anders de werkzaamheden doet, die de zieke werknemer normaliter deed. Je moet de reïntegratie van de werknemer oppakken. Er komt ontzettend veel op je af.


Als je niet veel ervaring hebt met arbeidsongeschikte werknemers dan is het erg moeilijk om alles goed te doen. Iedere arbeidsongeschiktheid is namelijk weer anders. Het is echt nodig dat je over veel ervaring beschikt.


Gelukkig hebben wij hier al meer dan 20 jaar ervaring mee en die zetten wij graag in voor jou.


Bel ons voor een vrijblijvend en gratis intake gesprek, waarin we samen bekijken hoe wij jou verder kunnen helpen.

Overige werkzaamheden voor werkgevers

Het bovenstaande betreft een greep uit de werkzaamheden die wij verrichten voor werkgevers. Daarnaast verrichten wij ook nog allerlei andere werkzaamheden op het gebied van arbeidsrecht en HRM voor werkgevers. Je kunt dan ook met al jouw vragen over arbeidsrecht en HRM bij ons terecht. 

Meerwaarde voor werknemers met problemen

Voor jou als werknemer zit de meerwaarde van onze samenwerking met name in de hulp, die wij je kunnen bieden in de volgende situaties:

Je werkgever wil afscheid nemen van je

Je werkgever heeft je laten weten afscheid van je te willen nemen en jij vraagt je nu af: wat moet ik doen?


Enigszins zag je het wel aankomen. Maar toch ook weer helemaal niet. De mededeling valt je dan ook rauw op je dak. Ze hebben laten weten er de voorkeur aan te geven er samen met jou uit te willen komen in plaats van een inhoudelijke ontslagprocedure te voeren. Zij weten wat ze willen. Jij niet. Je voelt je onrustig en loopt met allerlei vragen rond.


Kan dit zomaar? Doe ik er verstandig aan om er samen uit te komen met mijn werkgever of kan ik beter de strijd aangaan? Als ik wil proberen om er samen uit te komen, wat is dan een redelijke ontslagvergoeding? Zou een latere einddatum een optie zijn, zodat ik nog vanuit een bestaande baan kan solliciteren? Zijn mijn rechten op een WW-uitkering veilig gesteld als ik akkoord ga met een regeling?


Je wilt graag antwoorden op al je vragen, omdat je wilt voorkomen dat je de verkeerde beslissing neemt. Je baan is erg belangrijk voor je. Verder wil je krijgen waar jij recht op hebt. Je bent niet bereid genoegen te nemen met minder. Het is immers niet jouw keuze om uit elkaar te gaan. 


Je hebt geen rechtsbijstandverzekering, je bent geen lid van een vakbond en je komt niet in aanmerking voor een toevoeging. Of je kunt of wilt om wat voor reden dan ook daarvan geen gebruik maken. Je zou graag hulp willen van iemand die er verstand van heeft. Iemand die al veel vaker met dit bijltje heeft gehakt. Iemand die voor jou het beste resultaat kan behalen.


Hoe zou het voor je zijn als specialisten, die zich al meer dan 20 jaar dagelijks hiermee bezig houden jou kunnen helpen het beste resultaat te behalen voor jou? Zodat je niet meer hoeft te tobben over wat je nu moet doen, maar weet wat je moet doen. Zodat je de juiste beslissing kunt maken en verder kunt met je loopbaan en met je leven.


Bel ons voor een vrijblijvend en gratis intake gesprek, waarin we samen bekijken hoe wij jou verder kunnen helpen.

Je reïntegratie verloopt niet goed

Als je arbeidsongeschikt bent, kan dat voor jou als werknemer zeer vervelende situaties opleveren. 


Niet iedere werkgever slaagt er namelijk in om jouw reïntegratie goed op te pakken, terwijl dit wel essentieel is voor jou. Zonder goede reïntegratie kan jouw arbeidsongeschiktheid immers onnodig lang duren. Terwijl je juist zo graag weer arbeidsgeschikt wilt worden. Zodat je niet alleen jouw werk weer kunt uitvoeren, maar ook privé weer alles kunt doen, wat je voor jouw arbeidsongeschiktheid ook deed. 


Helaas ziet niet iedere werkgever in dat ook jij wilt dat je weer zo snel mogelijk arbeidsgeschikt wordt. Sommige werkgevers gaan ervan uit dat jouw arbeidsongeschiktheid je wel bevalt. Dat je de periode dat je arbeidsongeschikt bent zo lang mogelijk wilt maken. Waardoor het risico bestaat dat je hierover een geschil krijgt met jouw werkgever. En mogelijk zelfs verwikkeld raakt in een of meerdere juridische procedures hierover. Wat je veel tijd, geld en negatieve energie kost. En bijzonder slecht is voor je gezondheid. 


Je hebt geen rechtsbijstandverzekering, je bent geen lid van een vakbond en je komt niet in aanmerking voor een toevoeging. Of je kunt of wilt om wat voor reden dan ook daarvan geen gebruik maken. Je zou graag hulp willen van iemand die er verstand van heeft. Iemand die al veel vaker met dit bijltje heeft gehakt. Iemand die voor jou het beste resultaat kan behalen.


Hoe zou het voor je zijn als specialisten, die zich al meer dan 20 jaar dagelijks hiermee bezig houden jou kunnen helpen om er zoveel als mogelijk voor te zorgen dat je weer zo snel mogelijk arbeidsgeschikt bent en weer met veel plezier aan het werk kunt? Bij je huidige werkgever of - als jij dat liever wilt - bij een andere werkgever. Zodat jij je geen zorgen meer hoeft te maken over je gezondheid en welke stappen je moet zetten. Dat je weet wat je moet doen en binnenkort weer volop van je werk en je vrije tijd kunt genieten.


Bel ons voor een vrijblijvend en gratis intake gesprek, waarin we samen bekijken hoe wij jou verder kunnen helpen.

Alleen bovenstaande werkzaamheden voor werknemers met problemen

Voor werknemers met problemen wordt alleen bijstand verleend op het gebied van ontslag (het voorkomen daarvan of het uitonderhandelen van de best mogelijke voorwaarden waaronder een arbeidsovereenkomst eindigt), arbeidsongeschiktheid of een combinatie daarvan. De reden hiervoor is dat wij ons met onze samwerking op deze punten echt onderscheiden en daardoor de beste resultaten kunnen bereiken. Wij hoeven ons namelijk niet te beperken tot juridische argumenten, maar kunnen ook argumenten vanuit HRM aandragen. Wij kunnen de werkgever laten weten wat de werkgever anders/beter had moeten doen of alsnog anders/beter zou kunnen en moeten doen op het gebied van HRM. Op die manier hebben wij al heel veel werknemers geholpen om het resultaat te bereiken wat zij voor ogen hadden. Wij helpen je graag om dit ook voor jou te bereiken.

Geen gesubsidieerde rechtsbijstand

Ilma staat slechts werknemers bij op commerciële basis. Er kan dus geen bijstand worden geleverd op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand ook wel toevoegingsbasis genoemd. Of je in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand is afhankelijk van de hoogte van je inkomen en eigen vermogen. Hierover kun je meer informatie vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. In eerste instantie wordt gekeken naar jouw inkomen en eigen vermogen van twee jaar geleden, maar als jouw inkomen en/of eigen vermogen lager is geworden, kan peiljaarverlegging wellicht uitkomst bieden.


Ook daarover is informatie te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Mocht je in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand dan is bijstand aan jou helaas niet mogelijk, omdat niet op die basis wordt gewerkt. In dat geval is het raadzaam op zoek te gaan naar een geschikte advocaat arbeidsrecht die wel op die basis werkzaam is.