Meer salaris verdienen, terwijl jij minder hard hoeft te werken?

Herkenbaar? Er wordt veel van je verlangd. Alles wat met personeel te maken heeft, wordt automatisch bij jou over de schutting gegooid. Door zowel de directie, de managers als de medewerkers. Je bent veel bezig met ad hoc werkzaamheden,  uitvoerende werkzaamheden en het oplossen van problemen, waardoor je veel te weinig toekomt aan strategisch HRM. 


Gelukkig hoeft dat niet zo te zijn. Ook jij kunt ervoor zorgen dat je toekomt aan strategisch HRM. Dat je de directie en de managers beter kunt ondersteunen, HR-taken meer kunt delegeren, je (verder) kunt ontwikkelen tot een HRM-strateeg en onmisbaar wordt in de boardroom. 


Het mooie van HRM'er zijn is dat jij je met zoveel facetten van de organisatie bezighoudt, dat je de hulp van anderen op een of meerdere van die facetten mag inroepen om jou te helpen bij de uitvoering van jouw taken.


Het vereist echter wel dat je dat dan ook daadwerkelijk doet


Veel HRM'ers doen dat te weinig.


Ze roepen wel de hulp in van een arbeidsrecht advocaat als het juridisch te lastig wordt, maar delegeren vaak te weinig HR-taken aan anderen binnen de organisatie en vinden het over het algemeen ook lastig om de hulp in te roepen van een externe HRM'er, die hen kan helpen hun taken beter uit te voeren, waardoor ze meer toekomen aan strategisch HRM, en die hen kan helpen bij de vormgeving van strategisch HRM.


Ze vinden het lastig om te delegeren en  de hulp in te roepen van een externe HRM'er. Ze vinden dat ze het zelf moeten kunnen doen zonder hulp. 


Dat is hartstikke zonde. Op deze manier komen ze namelijk strategisch niet veel verder.

Geen nood. Het kan allemaal heel anders.

HRM is heel belangrijk voor een organisatie.  Het kan bijdragen aan een productievere en kostenbewustere organisatie, een sterke organisatiestructuur en -cultuur en aanzienlijke winst  in zowel financieel opzicht als loyaliteit, creativiteit en geluk van medewerkers. 

Er zijn nog diverse andere aspecten op te noemen, maar waar het om gaat is dat HRM zich ook zo positioneert dat de belangrijke rol wordt opgeëist.


Dat HRM onmisbaar wordt in de boardroom en invloed heeft op de strategie van de organisatie.


Toen ik nog werknemer was, maakte ik uiteindelijk onderdeel uit van de boardroom. Momenteel bevind ik mij als externe HRM consultant ook nog regelmatig in de boardroom.


Laat mij jouw coach  zijn om ook onmisbaar te worden in de boardroom.


Laten we samen sparren over hoe jij omgaat met je tijd, de dagelijkse praktijk en hoe je de juiste prioriteiten stelt. Laat mij jou meenemen in hoe je HR-taken moet delegeren en deze op een effectieve manier communiceert. Zorg dat je de directie en managers beter kunt ondersteunen, jij je verder kunt ontwikkelen tot een HRM-strateeg en onmisbaar wordt in de boardroom.


Je houdt veel tijd over, omdat je zelf veel minder hoeft te doen. De tijd, die je overhoudt, kun jij besteden aan creatieve ontwikkelingen op het gebied van strategisch  HRM. 


Ondertussen ontwikkel jij je (verder) tot een HRM-strateeg, word je onmisbaar in de boardroom en ga je beduidend meer verdienen.

Meer over mijn achtergrond


Het pad dat jij wil afleggen, heb ik namelijk al afgelegd.


Mijn naam is Kenneth Horsch en ik houd me al meer dan 20 jaar uitsluitend bezig met Human Resources Management.


De laatste tien jaar coach ik ook op het gebied van HRM, onder wie HRM'ers.

Kenneth Horsch, HRM strateeg bij 4 Eye Principle

Meer over mijn achtergrond

Mijn naam is Kenneth Horsch. Tijdens mijn eerste studiejaar heb ik zowel rechten gestudeerd als Human Resources Management. In de loop van mijn eerste studiejaar heb ik samen met een kustenaar een decorbedrijf opgezet. Dat werd al snel succesvol, waardoor we personeel nodig hadden en ik er geen twee studies meer naast kon volgen. Ik heb toen de keuze gemaakt voor de studie Human Resources Management, omdat ik dat meteen in de praktijk kon toepassen op ons personeel. Mijn interesse voor het recht is echter altijd gebleven.


Toen ik afgestudeerd was voor mijn studie Human Resources Management vond ik het nodig om eerst bij grote werkgevers te leren hoe je in de praktijk goed Human Resources Management kunt toepassen. Ik managede de human resources van ons bedrijf namelijk wel, maar dat gebeurde vooral via de trial en error methode, waardoor het echt een kwestie was van failing yourself forward. Dat wilde ik niet langer. Daarom ben ik met het decorbedrijf gestopt en heb ik bij grote werkgevers, zoals KPN, Stork Fokker Elmo, Rabobank en BT Global Services (het voormalige British Telecom) mogen leren hoe je aan goed Human Resources Management doet.


Vanaf het begin heb ik geweten dat ik uiteindelijk weer mijn eigen onderneming wilde, omdat ik een echte ondernemer ben. Ik heb meer dan 10 jaar veel mogen leren van het werken bij grote werkgevers. De daar opgedane kennis en ervaring wilde ik delen met andere HRM'ers, zodat die zich ook onmisbaar kunnen maken in de boardroom.


Omdat Human Resources Management onlosmakelijk is verbonden met arbeidsrecht, ben ik op zoek gegaan naar een arbeidsrecht advocaat met wie ik wilde samenwerken. Toen ben ik uitgekomen bij Ilma van Aalst van arbeidsrecht advocatenkantoor 7 Laws of Persuasion. Sinds 2010 werk ik samen met haar en dat bevalt erg goed. Ze voldoet aan alle vereisten, die ik stel aan een arbeidsrecht advocaat. Verder is ze heel prettig om mee samen te werken.

Ik heb onder andere gewerkt voor: